همکاری با ما

همکاری با ما

شرکت آلند الکترونیک در تخصص های زیر استخدام می نماید:

1- مهندس برق و الکترونیک 
2- برنامه نویسی C 
3- برنامه نویسی و طراحی مدارات الکترونیک و میکروکنترلر AVR , ARM_STM,NXP
4- طراح مدار چاپی با نرم افزار آلتیوم

لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید.